Privacyverklaring

Privacyverklaring Studio Sugar Snap

Studio Sugar Snap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://studiosugarsnap.nl
E-mail: info[at]studiosugarsnap.nl

Dhr. F. Gouda is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Sugar Snap. Hij is te bereiken via info[at]studiosugarsnap.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Sugar Snap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst bewaart geen verder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Sugar Snap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden een bestelling te plaatsen en een maaltijd bezorgd te krijgen op een adres.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Sugar Snap neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Sugar Snap) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Sugar Snap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat we uw gegevens alleen bewaren voor zo lang ze nodig zijn om een bestelling te bezorgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Sugar Snap verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken de ingevoerde adresgegevens uitsluitend aan de bezorgers van de maaltijden. Eventueel verstrekken we de gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Sugar Snap gebruikt alleen technische en functionele cookies, zodat u op de website een bestelling kunt plaatsen. We gebruiken geen tracking cookies, cookies van derde partijen en verzamelen ook geen data over uw gebruik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ze opvragen via de mail. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info[at]studiosugarsnap.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Sugar Snap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info[at]studiosugarsnap.nl. Studio Sugar Snap heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Heeft u ondanks deze uiteenzetting nog vragen, mail ons dan op info[at]studiosugarsnap.nl.